Życiorys Kunegundy Siwiec

Życiorys Kunegundy Siwiec

2021-12-08

Kunegunda Siwiec, nazywana Kundusią, to świecka karmelitanka ze wspólnoty wadowickiej, która zmarła w opinii świętości w 1955 r.
Urodziła się ona 28 maja 1876 r. w Stryszawie (koło Suchej Beskidzkiej) w bardzo pobożnej rodzinie Jana i Wiktorii Siwiec. Była dziesiątym z jedenaściorga ich dzieci. W domu rodzinnym otrzymała chrześcijańskie wychowanie i wyrosła na żywą, wesołą, ładną i religijną dziewczynę.
W dwudziestym pierwszym roku życia w nowopowstałej parafii p. w. św. Anny w Stryszawie pod wpływem nauk misyjnych o. Bernarda Łubieńskiego, redemptorysty, obecnie Sługi Bożego, Kundusia doznała głębokiego nawrócenia. Zmieniła swoje plany życiowe i oddała się na wyłączną służbę Bogu, jednak nie w klasztorze lecz w świecie.


Około 1902 r. skończyła kurs katechezy dla ludowych katechetek. Od tej pory pomagała dzieciom, młodzieży i dorosłym przygotować się do sakramentów świętych i przybliżyć się do Boga. Sprzedawszy część ze swojej ziemi, pomagała w studiach Józefowi Czerneckiemu, który wstąpił do seminarium i w 1922 r. przyjął święcenia kapłańskie.


W 1923 r. Kundusia pragnąc głębszego życia religijnego zapisała się do istniejącego przy wadowickim klasztorze karmelitów bosych Bractwa Dzieciątka Jezus, a następnie wstąpiła do Trzeciego (obecnie Świeckiego) Zakonu Karmelitów Bosych (OCDS), przyjmując imię Teresa od Dzieciątka Jezus.
Od 1942 r. ks. Bronisław Bartkowski, kapelan sióstr zmartwychwstanek i kierownik duchowy Kundusi, rozpoczął notowanie jej Nadprzyrodzonych oświeceń, tj. rozmów, jakie prowadziła z Panem Jezusem, z Matką Bożą i ze świętymi.


Jesienią 1948 r. Kunegunda została dotknięta nieuleczalną chorobą gruźlicy kości i do śmierci pozostawała w łóżku. Zmarła w opinii świętości 27 czerwca 1955 r. we wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy.


Po jej śmierci ks. Bronisław Bartkowski uporządkował notatki, które opatrzone aprobatą Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, w 1995 roku zostały wydane przez Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie pt. "Miejsce Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku". Wydanie wznowiono w 2008 roku. W maju 2006 r. ku przesłanie teologiczne "Nadrzyrodzonych oświeceń" zostało zgłębione przez znanych polskich teologów podczas okolicznościowej sesji naukowej w Krakowie. Stało się ono także przedmiotem analizy w pracach magisterskich i doktorskich przedkładanych na niektórych polskich uczelniach.


Dnia 21 grudnia 2007 r. w Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza, arcybiskupa metropolity krakowskiego, zainaugurowano proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej. Postulatorem jej sprawy jest o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD

 

Historia, Wydarzenia

 • Życzenia Triduum Paschalne 2022

  Życzymy głębokiego, rodzinnego i wspólnotowego przeżycia Triduum Paschalnego

  więcej

 • Regulamin wewnętrzny

  Regulamin wewnętrzny

  więcej

 • Życzenia - Boże Narodzenie 2021

  Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla nas czasem refleksji i zadumy nad wielkością Bożej Miłości, jaką jesteśmy obdarowani w tym Dziecięciu, które przyszło na ten świat, aby zamieszkać z nami, pokazać nam Ojca i nas do Niego zaprowadzić. Życzymy, aby nie zabrakło nikogo przy wigilijnym stole i aby Światło jaśniejące nad betlejemską stajenką rozjaśniało nasze drogi, żebyśmy nie [...]

  więcej

 • Zdjęcia z pielgrzymek

  Pielgrzymka Siwcówka 2019 r.

  więcej

 • Życiorys Kunegundy Siwiec

  Życiorys Kunegundy Siwiec

  więcej

 • Życiorys Kunegundy Siwiec

  Kunegunda Siwiec, nazywana Kundusią, to świecka karmelitanka ze wspólnoty wadowickiej, która zmarła w opinii świętości w 1955 r. Urodziła się ona 28 maja 1876 r. w Stryszawie (koło Suchej Beskidzkiej) w bardzo pobożnej rodzinie Jana i Wiktorii Siwiec. Była dziesiątym z jedenaściorga ich dzieci. W domu rodzinnym otrzymała chrześcijańskie wychowanie i wyrosła na żywą, wesołą, ładną i religijną dziewczynę.

  więcej

 • O nas

  "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa [...]

  więcej

 • Historia

  Z Karmelu na [...]

  więcej

 • Kontakt

  Tel. +48 000 000 [...]

  więcej

KONTAKT

Tel. +48 000 000 000

e-mail: kundusia@opoka.org.pl