Historia

Archiwum

 • 08.09.2022

  Historia

  Regulamin wewnętrzny

  § 1 Przyjaciele Kunegundy Siwiec to grupa osób, które w oparciu o społeczną naukę Kościoła Rzymsko-Katolickiego, głoszą i propagują Drogę Dziecięctwa Duchowego z uwzględnieniem idei i doświadczeń pozostawionych przez Patronkę służebnicę Bożą Kunegundę Siwiec, zawartych w książce pod tytułem „Miejsce Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku”, a także w innych źródłach procesowych oraz w dziełach [...]

 • 09.10.2021

  Historia, Pielgrzymki

  Życiorys Kunegundy Siwiec

  Kunegunda Siwiec, nazywana Kundusią, to świecka karmelitanka ze wspólnoty wadowickiej, która zmarła w opinii świętości w 1955 r. Urodziła się ona 28 maja 1876 r. w Stryszawie (koło Suchej Beskidzkiej) w bardzo pobożnej rodzinie Jana i Wiktorii Siwiec. Była dziesiątym z jedenaściorga ich dzieci. W domu rodzinnym otrzymała chrześcijańskie wychowanie i wyrosła na żywą, wesołą, ładną i religijną dziewczynę.

 • 08.12.2021

  Historia, Wydarzenia

  Życiorys Kunegundy Siwiec

  Życiorys Kunegundy Siwiec

 • 09.10.2021

  Historia

  Historia

  Z Karmelu na [...]

KONTAKT

e-mail: kundusia@opoka.org.pl