Positio do beatyfikacji Kunegundy Siwiec OCDS - historia

Chronologia dokumentu Positio

2023-05-07

Niejako w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych, 29 października br., została złożona w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych „Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis” (Pozycja o życiu, cnotach i opinii  świętości) służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec OCDS (1876-1955).

Proces beatyfikacyjny Kunegundy Siwiec, członkini Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, rozpoczął się w Archidiecezji Kakowskiej 21 grudnia 2007 roku i jego faza diecezjalna trwała do 28 października 2011 roku. Dnia 1 marca 2013 roku Stolica Apostolska wydała dekret dotyczący ważności dochodzenia diecezjalnego, a 29 kwietnia 2016 roku relatorem sprawy w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych został mianowany o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv. Prace nad zredagowaniem „Positio” Służebnicy Bożej bardzo się jednak opóźniły, gdyż wskazany współpracownik zewnętrzny Postulacji ich nie podjął. Nowym współpracownikiem  relatora został w 2019 r. o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, i on, mianowany w międzyczasie (w marcu 2020 r.) relatorem Kongregacji, jest jej autorem. „Positio” zatwierdził o. Vincenzo Criscuolo OFMCap., relator generalny Kongregacji, który też po odejściu o. Zdzisława Kijasa z Kongregacji w lutym 2020 roku i objęciu przezeń posługi Postulatora Generalnego OFMConv., nadzorował pracę o. Szczepana, któremu w drodze wyjątku, jako nowo mianowanemu relatorowi Kongregacji, pozwolono doprowadzić do szczęśliwego finału rozpoczętą wcześniej pracę (nad „Positio” Kunegundy).

„Positio” tworzy 578 stronic druku, nie licząc piętnastostronicowej wkładki ilustracyjnej. Złożona w Kongregacji „Positio” będzie w swoim czasie przedmiotem dyskusji teologów konsultorów Kongregacji, a następnie biskupów i kardynałów, jej członków. Jeśli oba te gremia stwierdzą, że przedłożone w „Positio” dowody są wystarczające do stwierdzenia, że Kunegunda Siwiec praktykowała w swoim życiu w sposób heroiczny cnoty teologalne, kardynalne i im pokrewne, oraz że istnieje w Ludzie Bożym opinia o świętości jej życia, Papież będzie mógł autoryzować opublikowanie dekretu o tychże heroicznych cnotach Służebnicy Bożej, do której beatyfikacji trzeba będzie jeszcze wyprosić u dobrego Boga cuda za jej przyczyną.

Zaznaczmy, że jakkolwiek powodem w procesie beatyfikacyjnym Służebnicy Bożej Kunegundy jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych, odbywa się con sumptem Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego, reprezentowanego przez Diakonię Kunegundy Siwiec istniejącą przy Wspólnocie tegoż Zakonu w Wadowicach, do której za swego życia należała Służebnica Boża.

Postulacja Zakonu Karmelitów Bosych

 

 

Aktualności, Historia, Ogłoszenia

KONTAKT

e-mail: kundusia7@gmail.com