Regulamin wewnętrzny

Regulamin wewnętrzny

2022-02-25

§ 1
Przyjaciele Kunegundy Siwiec to grupa osób, które w oparciu o społeczną naukę Kościoła Rzymsko-Katolickiego, głoszą i propagują Drogę Dziecięctwa Duchowego z uwzględnieniem idei i doświadczeń pozostawionych przez Patronkę służebnicę Bożą Kunegundę Siwiec, zawartych w książce pod tytułem „Miejsce Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku”, a także w innych źródłach procesowych oraz w dziełach świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Przyjaciele Kunegundy Siwiec podlegają Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Organem kierującym Przyjaciół Kunegundy Siwiec jest pięcioosobowy zarząd stanowiący diakonię (1). Łącznikiem pomiędzy Świecką Radą Prowincjalną a diakonią jest członek Rady Prowincjalnej OCDS. Przyjaciółmi Kunegundy Siwiec są osoby ze wspólnot Świeckiego Karmelu oraz członkowie innych ruchów kościelnych, a także osoby niezrzeszone pragnące promować gloryfikację Patronki. W poszczególnych wspólnotach OCDS reprezentują ich animatorzy.

§ 2
Opiekę duchową nad Przyjaciółmi Kunegundy Siwiec sprawuje Przełożony Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych osobiście lub przez swojego delegata. Delegat, Opiekun duchowy czuwa by działalność Przyjaciół Kunegundy Siwiec była zgodna z magisterium i działalnością pastoralną Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

§ 3
Siedzibą Przyjaciół Kunegundy Siwiec jest Świecki Zakon Karmelitów Bosych, ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice

<strong>Rozdział 2. Cele i środki działania</strong>

§ 4
Celem Przyjaciół Kunegundy Siwiec jest:
a. Krzewienie idei Małej Drogi Dziecięctwa Duchowego praktykowanej przez Patronkę,
b. Współdziałanie z instytucjami kościelnymi prowadzącymi proces beatyfikacyjny, w szczególności z Postulatorem procesu,
c. Gromadzenie środków na szerzenie sławy świętości Patronki oraz zapewnianie środków na proces beatyfikacyjny,
d. Promowanie duchowości i przesłania Kunegundy Siwiec dla współczesnego świata,
e. Pomoc w zabezpieczeniu dokumentów i pamiątek związanych z Życiem Patronki oraz troska o materialne przejawy dziedzictwa kulturowego związane z osobą Patronki,
f. Otoczenie opieką grobu i miejsc kultu Kunegundy Siwiec,
g. Kształtowanie postawy Dziecięctwa Duchowego w środowisku katolików, pragnących pogłębić swoje Życie duchowe,
h. Szerzenie duchowości karmelitańskiej, którą Żyła Patronka.

§ 5
Przyjaciele Kunegundy Siwiec realizują swoje cele przez:
a. Prowadzenie działalności wydawniczej obejmującej również środki audiowizualne propagujące osobę Kunegundy Siwiec oraz idee którymi ona żyła,
b. Promowanie działalności naukowej i publikacyjnej poświęconej życiu, duchowości i działalności Patronki,
c. Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, spotkań, wykładów, sympozjów, pielgrzymek itp. na których poruszane będą wartości, którymi żyła Patronka,
d. Stworzenie grup modlitewnych i kół zainteresowań pod wezwaniem Patronki,
e. Zachęcanie i praktykę modlitwy za przyczyną Patronki w różnych sprawach osobistych, społecznych, a szczególnie w intencjach nawrócenia grzeszników, modlitwy za kapłanów i modlitwy w intencjach ciężko chorych,
f. Współpracę z innymi towarzystwami i organizacjami w kraju i za jego granicami,
g. W miarę zaistnienia potrzeby udzielenie pomocy duchowej i materialnej w szerzeniu sławy świętości Patronki,
h. Ustalenia dnia śmierci Patronki 27 czerwca dniem patronalnym Przyjaciół Kunegundy Siwiec,
i. Realizowanie w swoim życiu idei Drogi Dziecięctwa Duchowego przekazanej nam przez Św. Teresę od Dzieciątka Jezus i Patronkę Kunegundę Siwiec,
j. Modlitwę, która ogarnęłaby sprawę szerzenia postaci i duchowości Kundusi, jej procesu beatyfikacyjnego oraz działań Przyjaciół Kunegundy Siwiec i jej opiekunów.

<strong>Rozdział 3. Finanse Kręgu</strong>

§ 6
Koszty statutowej działalności Przyjaciół Kunegundy Siwiec pokrywane są:
a. z dowolnych składek członkowskich,
b. dobrowolnych wpłat sponsorów,
c. darowizn na cele statutowe

(1) Diakonia (od gr. diakonia – służba) to określenie nieodpłatnej posługi. W Kościele katolickim słowo diakonia dotyczy różnych form działalności, może być np. diakonia liturgiczna, muzyczna, itp.


Koniec

 • Życzenia Triduum Paschalne 2022

  Życzymy głębokiego, rodzinnego i wspólnotowego przeżycia Triduum Paschalnego

  więcej

 • Regulamin wewnętrzny

  Regulamin wewnętrzny

  więcej

 • Życzenia - Boże Narodzenie 2021

  Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla nas czasem refleksji i zadumy nad wielkością Bożej Miłości, jaką jesteśmy obdarowani w tym Dziecięciu, które przyszło na ten świat, aby zamieszkać z nami, pokazać nam Ojca i nas do Niego zaprowadzić. Życzymy, aby nie zabrakło nikogo przy wigilijnym stole i aby Światło jaśniejące nad betlejemską stajenką rozjaśniało nasze drogi, żebyśmy nie [...]

  więcej

 • Zdjęcia z pielgrzymek

  Pielgrzymka Siwcówka 2019 r.

  więcej

 • Życiorys Kunegundy Siwiec

  Życiorys Kunegundy Siwiec

  więcej

 • Życiorys Kunegundy Siwiec

  Kunegunda Siwiec, nazywana Kundusią, to świecka karmelitanka ze wspólnoty wadowickiej, która zmarła w opinii świętości w 1955 r. Urodziła się ona 28 maja 1876 r. w Stryszawie (koło Suchej Beskidzkiej) w bardzo pobożnej rodzinie Jana i Wiktorii Siwiec. Była dziesiątym z jedenaściorga ich dzieci. W domu rodzinnym otrzymała chrześcijańskie wychowanie i wyrosła na żywą, wesołą, ładną i religijną dziewczynę.

  więcej

 • O nas

  "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa [...]

  więcej

 • Historia

  Z Karmelu na [...]

  więcej

 • Kontakt

  Tel. +48 000 000 [...]

  więcej

KONTAKT

Tel. +48 000 000 000

e-mail: kundusia@opoka.org.pl